Financiële armslag en support

Ons doel
is waarde
groei

Beek Capital is een slagvaardige investeringsmaatschappij die met eigen middelen investeert in solide Nederlandse ondernemingen. Zij participeert als externe aandeelhouder in bedrijven met een reële groeipotentie en een ondernemingswaarde tussen € 10 en € 50 miljoen.

Optimaal wederzijds rendement

Kapitaal en expertise

In de ontwikkeling van ondernemingen doen zich opportunities voor die nieuwe financiële middelen vereisen. Er is bijvoorbeeld behoefte aan additioneel kapitaal voor expansie, acquisitie, innovatie of bedrijfsopvolging. Beek Capital kan in een dergelijke kapitaalbehoefte voorzien. Als onafhankelijke investeringsmaatschappij biedt het ondernemers financiële armslag en support, zodat samen met het management optimale waardegroei kan worden gerealiseerd.

Investerende ondernemers met een omvangrijk netwerk en financiële en strategische expertise.

Duurzaam participeren

Beek Capital is in 2014 opgericht door Jan Dobber en Frans Putker. De investeringsmaatschappij opereert volledig onafhankelijk en is op geen enkele wijze verbonden aan externe investeerders. Beek Capital investeert uitsluitend met eigen kapitaal, eventueel aangevuld met bancaire financiering, al dan niet in samenwerking met gelijkgestemde investeerders. Dat maakt dat Beek Capital duurzaam kan investeren, zonder exit-dwang binnen een vast gedefinieerd tijdsbestek.

Direct en persoonlijk

Beek Capital is een slagvaardige partner. Ondernemers zitten direct met de decisionmakers aan tafel en komen zo snel en persoonlijk tot een deal.

Slagvaardig, direct en persoonlijk

Ondernemen met ondernemers

Beek Capital streeft naar een portefeuille met, bij voorkeur, meerderheidsbelangen in bedrijven met groeipotentie en een duidelijke focus. Bij een investering wordt altijd gekozen voor een structuur waarbij de belangen van Beek Capital in lijn zijn met die van het management van de onderneming. De partners van Beek Capital zijn actief betrokken en brengen niet alleen financiële middelen in, maar eveneens hun kennis en ondernemerservaring.

Bovendien biedt Beek Capital toegang tot een omvangrijk netwerk van externe specialisten, adviseurs en andere partijen die een rol kunnen spelen in de verdere ontwikkeling van de onderneming. Dit alles vanuit slechts één doel: samen met het management de onderneming waarin Beek Capital participeert, succesvol laten zijn.

Succesvolle samenwerking veronderstelt wederzijds respect, vertrouwen en commitment. Beek Capital participeert uitsluitend in ondernemingen die zowel de potentie als de ambitie hebben om te groeien en waar de belangen parallel lopen met die van het management.

Andere uitgangspunten

  • een scherpe focus
  • een stevige marktpositie
  • de ambitie om verdere waardegroei te realiseren
  • een investeringsbehoefte van minimaal € 2 miljoen
  • een persoonlijke ‘klik’ op basis van gedreven ondernemerschap

Actief meedenken en snel schakelen

Focus is bepalend voor succes. Wie op twee doelen mikt, mist ze allebei.

Een ervaren team

Jan Dobber en Frans Putker vormen een ervaren team, waarin financiële expertise en ondernemerservaring elkaar versterken. Jan Dobber is ondernemer met een financieel-bedrijfskundige achtergrond. Frans Putker heeft brede financiële ervaring opgedaan bij ABN AMRO en in private equity. Voor aanvullende expertise staat een uitgebreid netwerk van specialisten ter beschikking.

Commitment
en
expertise

Jan Dobber was 17 jaar actief betrokken bij Optiver. Hij heeft de organisatie mede doen groeien van een driekoppig marketmakers-team in Nederland tot een bedrijf dat 24 uur per dag handelt en wereldwijd met eigen kantoren aanwezig is in alle tijdzones. Na zijn vertrek bij Optiver is hij actief geworden als investeerder.

Frans Putker startte zijn carrière bij ABN AMRO, waar hij brede bancaire ervaring heeft opgedaan. Hij heeft gewerkt in het Olie & Gas team van de afdeling Project Financiering en bij Grootbedrijf Amsterdam, alvorens de overstap te maken naar private equity bij ABN AMRO Participaties. Daarna was hij investment manager bij het gespecialiseerde technologie-investeringsfonds Nedamco Capital. Vóór de oprichting van Beek Capital was hij werkzaam als corporate finance adviseur met een specifieke focus op venture capital.

Participaties

van Vliet Verhuur

Van Vliet Verhuur B.V. is in 20 jaar uitgegroeid tot één van de grootste Europese logistieke spelers op het gebied van in-, verkoop en verhuur van Deense (CC) Containers, CC Euro Containers en Maestro Containers. Deze containers zijn een onmisbare schakel voor het transport van bloemen en planten.

vanvlietcontainers.nl

Zwart

Zwart levert oplossingen voor back-upstroomopwekking en voor energievoorziening buiten het net door het aanbieden van kant-en-klare energiecentrales, zonnepanelen, generatoren, vermogenscomponenten en 24/7-dienstverlening.

zwarttechniek.com

Schaffelaarbos

Schaffelaarbos is een vooraanstaande producent en leverancier van Circulaire Eiwitten (Ovolin, Calcolin en Saccolin) voor diervoeder toepassingen. Bijproducten uit onder andere de eier- en humane sector worden gedroogd tot hoogwaardige ingrediënten. Daarmee brengen we de circulaire economie dichterbij wat een prominent doel is van de Nederlandse overheid, en door de Verenigde Naties ook gemarkeerd als Sustainable Development Goal (SDG) nummer 12.

schaffelaarbos.nl

Hiber

Hiber verschaft bedrijven informatie over activa, die veelal verspreid over een groot land-of zee oppervlak zijn. Hiber heeft een track en monitor technologie ontwikkeld, die de data wereldwijd verzamelt en doorstuurt aan bedrijven, die eigenaar zijn van de activa. Hiermee levert Hiber een service in het “internet of things”.

hiber.global

Effect Photonics

Effect Photonics ontwikkelt componenten voor data communicatie op basis van optische chip technologie. Met de Indium Phosphide chip technologie kan het bedrijf een compleet optisch systeem op één enkele chip realiseren. De sterk geïntegreerde producten leveren hogere data snelheden tegen lagere kosten en lager energie verbruik.

effectphotonics.nl

Bird Control Group

In een wereld waarin de vraag naar voedsel, energie en mobiliteit steeds verder toeneemt, is effectieve en efficiënte vogelverjaging cruciaal. Veel verjaagmethoden zijn dieronvriendelijk, veroorzaken geluidsoverlast voor de omgeving of verliezen hun effect op de lange termijn. Bird Control Group draagt bij aan het voorkomen van vogeloverlast, niet door simpelweg de symptomen te bestrijden, maar door bedrijven te helpen hun activiteiten in een natuurlijke omgeving in te passen.

birdcontrolgroup.com

Soto Solar

Soto Solar ontwikkelt en investeert in zonne energie parken in Spanje, welke zonder subsidie gerealiseerd worden. Soto Solar’s missie is bij te dragen aan de Europese energie transitie door zonne energie parken te creëren als een “institutional asset class”.

sotosolar.com

Contact

Beek Capital
Symphony Toren
Gustav Mahlerplein 109
1082 MS Amsterdam

+31 (0) 20 708 58 50

info@beekcapital.nl